Golden Skate

Figure Skaters and Ice Dancers from China

A list of links to the ISU bios of figure skaters and ice dancers representing China.

Pairs
Ni AN / Yiming WU
Duo CHENG / Yu GAO
Yang DING / Zongfei REN
Huibo DONG / Yiming WU
Yumeng GAO / Bowen LI
Yumeng GAO / Zhong XIE
Yue HAN / Ziyu KANG
Yue HAN / Yongchao YANG
Jiaqi LI / Jiankun XU
Meiyi LI / Bo JIANG
Motong LIU / Tianze WANG
Cheng PENG / Yang JIN
Cheng PENG / Hao ZHANG
Qing PANG / Jian TONG
Xue SHEN / Hongbo ZHAO
Jiaying SUI / Yunzhi GUO
Wenjing SUI / Cong HAN
Feiyao TANG / Yongchao YANG
Huidi WANG / Ziqi JIA
Wenting WANG / Yan ZHANG
Yuchen WANG / Yihang HUANG
Xuehan WANG / Lei WANG
Xiaoyu YU / Yang JIN
Xiaoyu YU / Hao ZHANG
Dan ZHANG / Hao ZHANG
Mingyang ZHANG / Bowen SONG
Mingyang ZHANG / Zhong XIE
Yue ZHANG / Lei WANG
Rui ZHAO / Yang AN
Ying ZHAO / Zhong XIE
Yuyao ZHANG / Ziqi JIA
Daizifei ZHU / Yuhang LIU

Ladies

Qijing CAO
Hongyi CHEN
Bingwa GENG
Xiaowen GUO
Yalu GUO
Na HOU
Hengxin JIN
Minzhi JIN
Angel LI
Jiayin LI
Xiangning LI
Zijun LI
Shan LIN
Yan LIU
Siyin SUN
Huan WANG
Jialei WANG
Qingyun WANG
Wie WANG
Yueren WANG
Marissa WU
Binshu XU
Christina Rae YAN
Tianqi YUAN
Fan ZHANG
Kexin ZHANG
Meichi ZHANG
Siyang ZHANG
Ying ZHANG
Yixuan ZHANG
Minglu ZHAO
Ziquan ZHAO
Lu ZHENG
Qiuying ZHU
Yi ZHU

Men
Yang AN
Peitong CHEN
Yudong CHEN
Gongming CHENG
Shuai FANG
Song GAO
Jinlin GUAN
Yuhang GUAN
Zhengxin GUO
Yan HAO
Boyang JIN
Chengjiang LI
Tangxu LI
Jiahao LI
Luanfeng LI
Yunfei LI
Yuheng LI
Jiaxing LIU
Runqi LIU
Yunda LU
Xiaodong MA
Yingdi MA
Guofeng PAN
Lun SONG
Nan SONG
Zijing TENG
Jinze WANG
Lei WANG
Yi WANG
Zijian WANG
Jialiang WU
Juwen XU
Ming XU
Han YAN
Chao YANG
Zhixue YANG
Rui YI
He ZHANG
Min ZHANG
Wenbo ZANG

Ice Dance

Hong CHEN / Zhuoming SUN
Hong CHEN / Yan ZHAO
Xizi CHEN / Jianing XING
Yue CONG / Zhuoming SUN
Ru FAN / Bin SUO
Xueting GUAN / Meng WANG
Jiameimei GUO / Fei MENG
Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO
Xintong HUANG / Xun ZHENG
Xibei LI / Guangyao XIANG
Yufei LIN / Zijian GAO
Lu LIU / Bin SUO
Wanqi NING / Chao WANG
Jia QI / Xu SUN
Junfei REN / Alexey KARPUSHOV
Linshu SONG / Yu LIU
Linshu SONG / Zhuoming SUN
Wenqian SUN / Kuo WANG
Jiayue WANG / Chongbo GAO
Jiayue WANG / Fei MENG
Shiyue WANG / Xinyu LIU
Xiaotong WANG / Kaige ZHAO
Fang YANG / Chongbo GAO
Xiaoyang YU / Chen WANG
Weina ZHANG / Xianming CAO
Yiyi ZHANG / Nan WU
Yue ZHAO / Chang LIU
Yue ZHAO / Xun ZHENG