Golden Skate

Figure Skaters from Singapore

A list of links to the ISU bios of figure skaters representing Singapore.

Ladies
Anja CHONG
Ceciliane Mei Ling HARTMANN
Chloe ING
Brittany LAU
Kai Jing LEONG
Xin Yi LOKE
Yi Ching NG
Sarah PAW SI YING
Phoebe WANG
Shuran YU

Men
Chadwick WANG