SP results

Men
1. Yuzuru Hanyu 76.00 44.20 31.80 6.45 6.10 6.40 6.45 6.40 0.00 #27
2. Kento(?) Nakamura 64.65 37.00 28.65 5.95 5.50 5.65 5.80 5.75 1.00 #22
3. Ryuichi Kihara 53.20 26.80 26.40 5.55 5.00 5.20 5.35 5.30 0.00 #25
4. Shoma Uno 52.95 28.60 24.35 4.95 4.60 4.95 4.95 4.90 0.00 #19

Ladies
1. Kanako Murakami 58.96 35.20 23.76 6.00 5.70 5.90 6.05 6.05 0.00 #28
2. Ryoko Fujisawa 51.20 31.00 20.20 5.20 4.90 5.05 5.10 5.00 0.00 #16
3. Haruka Imai 49.82 29.70 21.12 5.50 5.10 5.25 5.25 5.30 1.00 #11