Ice Dance SD
1 Cathy Reed/Chris Reed 51.77
2 Emi Hirai/Taiyo Mizutani 37.28

Pair FS
1 Narumi Takahahi/Mervin Tran 115.25
172.05 overall


LADIES SP

13:50-15:00
1 Saya Ueno
2 Haruna Suzuki
3 Rumi Suizu
4 Haruka Inoue
5 Nana Takeda
6 Shion Kokubun
7 Kana Muramoto
8 Juri Okawa
9 Naomi Tanikawa
10 Karen Kemanai

15:15-16:30
11 Risa Shoji
12 Kako Tomotaki
13 Aki Sawada
14 Hikari Nasuno
15 Yuki Nishino
16 Risa Mochizuki
17 Miyabi Oba
18 Roanna Sari Oshikawa
19 Eri Seto
20 Risa Sasaki

16:45-18:10
21 Mutsumi Takayama
22 Ayane Nakamura
23 Shoko Ishikawa
24 Kanako Murakami
25 Haruka Imai
26 Miki Ando
27 Mari Suzuki
28 Akiko Suzuki
29 Mao Asada
30 Fumie Suguri
31 Ayumi Goto
32 Yuka Kono