Schedule:

23.02.2011 Wednesday
18.30-19.55 Junior men, SP
20:10 - 21:35 Junior ice dance, SD
21:50 - 23:15 Senior ice dance, SD

24.02.2011 Thursday
13:00 - 14:30 Junior ice dance, FD
14:45 - 15:15 Senior ice dance, FD
15:30 - 17:00 Junior men, FS
17:45 - 19:00 Junior ladies, SP
19:15 - 20:45 Senior ladies, SP

25.02.2011 Friday
13:00 - 14:30 Junior ladies, FS
14:45 - 16:15 Senior ladies, FS
16:30 - 17:45 Junior pairs, SP
18:00 - 18:45 Senior pairs, SP
19:00 - 20:30 Senior men, SP

26.02.2011 Saturday
11:00 - 12:25 Junior pairs, FS
12:40 - 13:40 Senior pairs, FS
14:00 - 15:45 Senior men, FS

Entries list is not uploaded yet, but many strong single skaters and teams will compete:
Alena Leonova, Ksenia Makarova, Julia Lipnitskaya, Rosa Sheveleva, Sofia Biryukova;
Konstantin Menshov, Sergei Voronov, Artem Borodulin;
Gerboldt/Enbert, Martyusheva/Rogonov;
Riazanova/Tkachenko