Ice Dance FS:

Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev

http://www.youtube.com/watch?v=4XWmY...YvtuOkcyLvbnen

Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov

http://www.youtube.com/watch?v=OVu5D...hZ2pqgR9UHo-wP

Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko

http://www.youtube.com/watch?v=AO9Ts...phKLo_wO_w1V_n

Ekaterina Pushkash / Jonathan Guerreiro

http://www.youtube.com/watch?v=y-K9y...Mmq5_Uoxuh4Zhc

Ksenia Monko / Kirill Khaliavin

http://www.youtube.com/watch?v=5pvkh...b1wHaPAsmGz450

Valeria Starygina / Ivan Volobuyev

http://www.youtube.com/watch?v=SM_4A...GOiA6rSwSBuABq

Kristina Gorshkova / Vitali Butikov

http://www.youtube.com/watch?v=VfvXv...V-YW8DckVzD9vv

Anna Polikarpov / Maxim Kirillov

http://www.youtube.com/watch?v=JBve5...AiMMMz371ysHWD

Anastasia Kabanova / Nikolai Babin

http://www.youtube.com/watch?v=6XZfJ...JxScouHTHMmR1i

Evgenia Shakhtarina / Denis Kozlov

http://www.youtube.com/watch?v=TL5ZI...MVONKDH9wUxXaB