Junior Pairs http://fsrussia.ru/upl/results/1314/2etap/SEG014.HTM

1 Maria VYGALOVA / Egor close the 159.17
2 Yevgeniya Tarasova / Vladimir Morozov 154.08
3 Oksana NAGALATY / Maxim Bobrov 149.00
4 Anastasia GUBANOVA / Alex Snitsov 128.84
5 Anastasia Poluyanova / Stepan KOROTKOV 116.93
6 Tatyana Domracheva / Andrew Filonov 115.58
7 Ekaterina Borisova / Sergey Lisiev 115.23