2019 Chinese National Figure Skating Champion Competition | Golden Skate

2019 Chinese National Figure Skating Champion Competition

ElaineP

Spectator
Joined
Mar 29, 2018
2019 Chinese National Figure Skating Champion Competition (different form national championships)
Feb 23-24
Jilin Province,China

Entry list:
(skater(s) marked with 'test' will maybe perform their SP only)

Men:
Boyang JIN
Jiaxing LI
Luanfeng LI
Mutong LIU
Runqi LIU
Zhihong LIU
Zhibo QU
Yihan REN
Qinglong RONG
Zhao TANG
Bofeng WANG
He ZHANG
Zijian WANG(TEST)

Ladies:
Xiangyi AN
Qijing CAO
Hongyi CHEN
Zilin CHENG
Xinhui FENG
Guanru JIN
Minzhi JIN
Shuhui KANG
Chenchen SHA
Chuyi WANG
Siyang ZHANG
Yixuan ZHANG
Qingrun CHEN(TEST)
Hengxin JIN(TEST)

Pairs:
Motong LIU/Tianze WANG
Cheng PENG/Yang JIN
Feiyao TANG/Yongchao YANG
Huidi WANG/Ziqi JIA
Xuehan WANG/Lei WANG
Yuchen WANG/Yihang HUANG
Yuyao ZHANG/Yuhang LIU(TEST)
Lu ZHENG/Lei ZHU(TEST)

Ice dance:
Luchang CAO/Jianxu CHEN
Hong CHEN/Zhuoming SUN
Yuzhu GUO/Pengkun ZHAO
Yufei LIN/Zijian GAO
Wanqi NING/Chao WANG
Xinying SHAO/Xi YANG
Shang SHI/Nan WU
Yiran ZUO/Bolin MENG
 

ElaineP

Spectator
Joined
Mar 29, 2018
Time Schedule:(Beijing time)

Feb 23 (short program/rhythm dance)

13:00-13:05 warm up
13:05-13:33 Rhythm dance group 1
13:33-13:38 warm up
13:38-14:07 rhythm dance group 2
14:07-14:22 Ice resurfacing
14:22-14:28 warm up
14:28-14:57 ladies sp group 1
14:57-15:03 warm up
15:03-15:38 ladies sp group 2
15:38-15:53 Ice resurfacing
15:53-15:59 warm up
15:59-16:35 ladies sp group 3
16:40-16:46 warm up
16:46-17:15 pairs sp group 1
17:15-17:30 Ice resurfacing
17:30-17:36 warm up
17:36-18:05 pairs sp group 2
18:10-18:16 warm up
18:16-19:06 men sp group 1
19:06-19:21 Ice resurfacing
19:21- 19:27 warm up
19:27-20:10 men sp group 2

Feb 24(free skate/free dance)

12:00-12:05 warm up
12:05-12:39 ice dance FD group 1
12:39-12:44 warm up
12:44-13:19 ice dance FD group 2
13:19-13:34 Ice resurfacing
13:30-14:15 ladies fs group 1
14:15-14:21 warm up
14:21-15:04 ladies fs group 2
15:04-15:19 Ice resurfacing
15:19-15:25 warm up
15:25-16:08 ladies fs group 3
16:10-16:16 warm up
16:16-16:51 pairs fs group 1
16:51-17:06 Ice resurfacing
17:06-17:12 warm up
17:12-17:47 pairs fs group 2
17:50-17:56 warm up
17:56-18:56 men fs group 1
18:56-19:11 Ice resurfacing
19:11-19:17 warm up
19:17-20:09 men fs group 2
 
Top