November 26-27, Hachinohe

offical results (JPN)(ENG)

There's no online live results this year. Following is what I found on twitter.

Junior men SP
1 Keiji Tanaka 62.99 3A 2F-3T 3Lz stepout
2 Ryuichi Kihara 62.14 2A 3S-3T 3Lz
3 Shoma Uno 61.56 3Lz 3F-2T 2A
4 Yoji Tsuboi 60.54 3T-3T 3A 3Lz fall
5 Sei Kawahara 58.88 3A fall 3F-3T 3Lz
6 Ryuju Hino 57.51 3A fall 3Lo-3T 3Lz
7 Takaya Hashizume 52.46
8 Jun Suzuki 47.43
9 Hiroaki Sato 46.39
10 Kosuke Watabe 45.68
11 Kazuki Tomono 43.47
12 Shu Nakamura 42.19
13 Kohei Yoshino 42.10
14 Sota Yamamoto 41.62
15 Taichiro Yamakuma 41.00
16 Eiki Hattori 40.62
17 Daichi Miyata 40.45
18 Kento Kajita 39.99
19 Masato Kimura 39.43
20 Takayuki Yamamoto 39.38
21 Takumi Yamamoto 39.34
22 Ryoichi Yuasa 38.84
23 Hidetsugu Kamata 38.41
24 Kyohei Uetake 38.39
-------------------------------------
25 Hiroki Honda 38.32
26 Yoji Nakano 37.77
27 Ryota Katada 37.45
28 Taichi Honda 36.97
29 Jun'ya Watanabe 32.97
30 Masataka Nakajima 31.81